Energioptimering

Energirigtige og driftsikre VVS-installationer

Er du miljøbevidst og går op i, hvordan du kan skåne klimaet og skabe energibesparelse? Hos VVS Svendborg gør vi en dyd ud af at sikre kundens interesse samtidigt med, at vi mindsker energiforbrug mest muligt. Det gør vi ved at tilse, optimere og effektivisere de eksisterende VVS-installationer i din hustand eller ejendom.

Hos VVS Svendborg tilbyder vi energispecialiseret VVS-service ifm. installation af solvarmeanlæg og solfangere, vand-til-vand jordvarmeanlæg og energivenlige varmepumper. Vi tager os også af mindre VVS-opgaver som efterisolering samt tætning af fordelerrør brugsvand. Vores fagmænd og samarbejdspartnere står klar – uanset om du søger en energiløsning som privatkunde, erhvervskunde eller offentlig repræsentant.

Modtag dit
uforpligtende VVS-tilbud

vvs svendborg - vand varme varmtvandsbeholder

Energieffektive varmeinstallationer og varmepumper

I dagens Danmark opvarmes byggerier til hushold, ophold og erhvervsdrift indefra. På den måde opnår man et komfortabelt indeklima i det nordiske naturklima, som bringer kolde vintre (ned til -12 °C) og varme somre (op til 36 °C). Man opvarmer i stor stil gennem aktive energikilder såsom fjernvarme, elvarme og genvindende VVS-teknik. Det kommer til udtryk i form af de varmekilder, der er installeret i din ejendom – f.eks. radiatorer, gulvvarme samt varmepumper til rumopvarmning og varmtvandsbeholderejordvarmeanlæg og solvarmeanlæg til opvarmning af brugsvand.

Kan din ejendom ikke forsynes af det lokale fjernvarmenet i Svendborg, så findes der heldigvis grønne alternativer. Med en varmepumpe, som er el-drevet, får du omsat kold friskluft fra husets ydre til opvarmet friskluft i husets indre. Det er en effektiv og energivenlig opvarmningsform, som ofte anvendes i husstande, kælderrum, kontorarbejdepladser og særligt i sommerhuse.

Jordvarme og gulvvarmeanlæg som grøn energikilde

Foruden den traditionelle fjernvarmeservice tilbyder vi hos VVS Svendborg også levering og installering af jordvarmeanlæg på din matrikel og monterer gulvvarmeslanger i byggeriets indre opholdsrum. Jordvarme er en passiv energikilde, som udnytter jordens varme (gns. 8 °C) til varmegenvinding, -udveksling og opvarmning til ejendommens vandinstallationer. På den måde udnyttes energiforskellen til at varme koldt vand op på grøn og naturlig vis. Varmen kan anvendes til bl.a. opvarmning af brugsvand eller som supplement til vandbaserede gulvvarmeinsallationer. Alternativt findes der – som med varmepumper – også elbaseret gulvvarme, der dog er mere omkostningsfuld i daglig drift.
vvs svendborg - varme gulvvarme varmeslanger
vvs svendborg - energioptimering solvarmeanlæg solceller

Solvarmeanlæg og solfanger - til en energineutral hverdag

Lad os passe på klimaet og miljøet sammen. Det betaler sig – især for dig som daglig forbruger af husets almene VVS-teknik. Du kan spare penge ved at energioptimere og -effektivisere gennem både store og små tekniske tiltag. Som en større, moderne og energineutral VVS-løsning er installation solvarmeanlæg et stort skridt hen mod en grønnere fremtid.

Et solvarmeanlæg udnytter solstrålernes energi til opvarmning af bl.a. brugsvand og rumvarme. Anlægget er forbundet til solfangere, som monteres på ejendommens ydre, som fanger solenergien til varmegenvinding. Således sparer du penge på solens naturlige og grønne energi – særligt på lang sigt. Udover at værne om miljørigtige VVS-løsninger kan vi hos VVS Svendborg også servicere dig i forbindelse med varme- og vandinstallation som nævnt ovenfor. Vores VVS-håndværkere, blikkenslagere og samarbejdspartnere rådfører sig løbende med hinanden for give vores kundekreds de bedste VVS- og energiløsninger på Fyn.

Har du spørgsmål til hvordan du kan energioptimere- og effektivisere netop dine VVS-installationer? Eller har du spørgsmål til ejendommens vand- og varmeteknik? Så kontakt VVS Svendborg i dag for vores besyv på din VVS-opgave.

Fandt du ikke, hvad du søgte?

Søg blandt vores øvrige VVS-services her...

Modtag dit
uforpligtende VVS-tilbud

Modtag dit
uforpligtende VVS-tilbud